Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Kursy

Adresaci:

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
 • studenci

Uzyskane kwalifikacje. Uczestnicy:

 • nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku
 • nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku.

Program:

 • Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
 • Zadania i obowiązki wychowawcy grupy.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
 • Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku.

Informacje:

 • Liczba godzin: 36
 • Odpłatność: 170,00 zł
 • Liczba uczestników w grupie: 15—20

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na Twoje pytania!