Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Kursy

Adresaci:

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Uzyskane kwalifikacje. Uczestnicy:

 • nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną/obozem wędrownym
 • nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego.

Program:

 • Turystyka i krajoznawstwo w pracy wychowawczej szkoły/placówki.
 • Uregulowania prawne organizacji wycieczek i obozów wędrownych.
 • Organizacja wycieczek szkolnych/obozów wędrownych.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/obozów wędrownych.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Informacje:

 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność: 50,00 zł
 • Liczba uczestników w grupie: 15-20

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na Twoje pytania!